In Taberna - Verhalen uit de taverne

In Taberna - Verhalen uit de taverne

Jarne Daem

Applied Context  2022-2023

In de taverne ‘t Konijnenhol komen er elke dag allerlei mensen over de vloer, gaande van ridders tot kunstenaars, van handelaars tot pelgrims.

Elk van hen doet hier hun verhaal.

In de taverne ‘t Konijnenhol komen er elke dag allerlei mensen over de vloer, gaande van ridders tot kunstenaars, van handelaars tot pelgrims.

Elk van hen doet hier hun verhaal.

In Taberna neemt je mee naar een taverne in 15de eeuws Brugge. De focus ligt op de verhalen van de gewone mens, mensen uit alle lagen van de bevolking, niet alleen de adel en koningen zoals zo vaak.