Choreographic Co-Creation

Choreographic Co-Creation

Anaïs Gentjens

Digital Context  2022—2023

Choreographic Co-Creation is een danstool die op basis van een video verschillende visuele vormen aanneemt. Een danser of choreograaf kan deze gebruiken om via eigen materiaal nieuwe inzichten te verkrijgen en geïnspireerd te worden door een eigen bewegingstaal. De danser improviseert aan de hand van de resultaten die gecreëerd worden via de danstool.

Voor mijn masterproject heb ik onderzocht op welke manieren dansfrases op digitale wijze gevisualiseerd kunnen worden. Is er nog nood aan een fysiek, bewegend lichaam in ons digitaal tijdperk in de context van danspraktijken, of kunnen projecties net zo goed dienen als volwaardige dansvoorstelling? Op welke manieren kan het lichaam afgebeeld worden op een niet-conventionele wijze? Hoe abstract kan een lichaam weergegeven worden om nog interesse op te wekken bij de toeschouwer?

Mijn onderzoek evolueerde naar het abstraheren en vertalen van belichaamde bewegingen in verschillende visuele vormen, zoals dansende cirkels, kleuren en een dynamisch lijnenspel. Hierdoor zijn er diverse projecties van mijn motion data tot stand gekomen. Hierop voortgaand heb ik dansbewegingen kunnen transformeren naar waarneembare geluidsgolven. Hierbij ontwikkel ik een proces waarbij ik werk in co-auteurschap met mijn computer om creatief om te gaan in het creëren van hedendaagse danschoreografieën. Als danser en choreograaf wil ik nagaan of kinetische bewegingsvormen kunnen bijdragen aan de artistieke processen in mijn interdisciplinaire praktijk.