MATTER MATTERS

See the forest for the trees, I promise you'll make it

See the forest for the trees, I promise you'll make it — Shirley Cnop

Autonomous Context  2021—2022

Met 'See the forest for the trees, I'll promise you'll make it' neem ik de stereotiepe beeldvorming over autismespectrumstoornis met een korreltje zout. Aan de hand van bewegend beeld in een intieme setting voer ik een parallel onderzoek naar één van de meest baanbrekende films in de geschiedenis. Zelf zie ik deze artistieke praktijk als aanvang van mijn acceptatieproces.

Onderste beeld: © Sarah-Dona Manev