MATTER MATTERS

Realms of Memory

Realms of Memory — Eva Bavré

Digital Context  2021—2022

Realms of Memory (2022) | video | 10 min.

NL

Realms of Memory is een audiovisuele ervaring waarin het veranderlijke, valse en ongrijpbare karakter van herinneringen wordt getoond via de inhoud van een persoonlijk gearchiveerd fotoalbum uit mijn kindertijd.

Satellietbeelden en fragmenten van het archief worden afgewisseld met het dwalen door een 3D-stad. Dit wordt ondersteund door een narratief dat verteld wordt vanuit verschillende vertelperspectieven. Het is als het ware een audiovisualisatie van het oprakelen van herinneringen tijdens het doorbladeren van een fotoalbum.

EN

Realms of Memory is an audiovisual experience in which the changing, false and elusive nature of memory is shown through the content of a personal archived photo album from my childhood.

Satellite images and fragments of the archive alternate with a wandering through a 3D-city. This is supported by a narrative that it being told from different viewpoints. It is, as it were, an audio visualization of recalling memories during the flipping through a photo album.